06 juli 2010 Klik hier als u dit bericht niet kunt lezen.

 

Een heerlycke zomer! (2)

 

Beste mensen,

Tijdens een zomerreces, is er eindelijk tijd voor andere zaken..
Geregeld bereiken mij vragen over de achtergrond, ontstaansgeschiedenis en naam van Heerlyckheid Theresia Peridot. Misschien is deze zomerperiode een goed moment om hierop een toelichting te geven! Daarnaast kunt u meer te weten komen over mijn persoonlijke achtergrond en mijn andere activiteiten..De achtergrond van Heerlyckheid Theresia PeridotAfgezien van de voor de hand liggende doelstelling, om onze klanten een fijne dag, middag of weekend te willen bieden (die heel doelgericht voor ontspanning, inspanning, nieuwe inzichten of inspiratie zorgt), is er ook een andere kant aan de medaille: die van de trainers/coaches die door Heerlyckheid Theresia Peridot hiervoor aangetrokken worden. Feitelijk zijn dit allemaal (levens)kunstenaars, maar in ieder geval mensen die niet voor een gemakkelijk of voor de hand liggend levenspad hebben gekozen.


Als oprichter van Heerlyckheid Theresia Peridot, heb ik zelf ook aan den lijve ondervonden hoe moeilijk het is om je als kunstenaar staande te houden, ook al ben je succesvol in wat je doet. Er zijn geen garanties. Hard werken, kwalitatief goed werk afleveren, waardering en erkenning, leiden niet tot een vast inkomen, zoals dit vaak bij een reguliere baan wel het geval is..

Om van de kunst(en) te kunnen (over)leven, zijn er derhalve vaak compromissen nodig, moet de aandacht en energie verdeeld worden. Dit is uiteraard geen optimale situatie. Het hart wijst je de ene kant op, je hoofd een andere.


De term die Heerlyckheid Theresia Peridot hanteert om haar workshops en activiteiten onder één noemer ‘te vangen’ is: Zinneweelde.
Dit woord staat voor het stimuleren van uw zintuigen. Kunstenaars zijn doorgaans mensen die een hogere gevoeligheid bezitten voor alle signalen die via (een of meer van) deze zintuigen tot hen komen. Vanuit deze gevoeligheid creeren zij hun kunsten, waar wij vervolgens allemaal van kunnen genieten.

Kunt u zich een wereld voorstellen zonder kunsten? Zonder schilderijen, zonder zang en dans, zonder muziek, zonder theater….? Combineer deze gevoeligheid met het hobbelige pad dat ze voor zichzelf hebben uitgekozen en het is duidelijk dat kunstenaars wel wat extra waardering mogen ontvangen. De andere reden waarom Heerlyckheid Theresia Peridot is ontstaan, is dus om deze mensen te (onder)steunen, zodat ze zich idealiter volledig, of in ieder geval meer kunnen richten op hun passie!De visie van Heerlyckheid Theresia Peridot


Er worden veel workshops aangeboden, dus waarom zou u deze bij ons willen volgen? Dat is eigenlijk in twee woorden te vangen: kwaliteit & puurheid. De trainers/coaches/kunstenaars zijn ervaren en professionele docenten, zij hebben hun sporen op dit vlak verdient. Op de website staat steeds kort hun achtergrond vermeld en kunt u doorklikken naar hun eigen website. Hierdoor weet u precies wat u kunt verwachten én dat u verzekerd bent van een inhoudelijk goede workshop.

Ook de organisatie rondom uw activiteit wordt tot in detail bekeken en verzorgd , de communicatie is zorgvuldig en de locaties worden met zorg uitgekozen. Heerlyckheid Theresia Peridot gaat voor de totaalbeleving, niet voor commercialiteit en eenheidsworst. Niet voor oppervlakkigheid, maar voor inhoud.

De naam: Heerlyckheid Theresia Peridot


De term: ‘Heerlyckheid’ komt van het feit dat het gehucht Etenaken (vestigingsplaats van de onderneming, onderdeel van Wijlre, dat weer onderdeel van de gemeente Gulpen-Wittem uitmaakt), in vroeger tijden (vanaf ca. 1350) onderdeel vormde van een 'vrije Rijks-Heerlijkheid'. Dit wil zeggen, dat de Heer van Wijlre destijds direct met de Duitse keizer te maken had, zonder tussenpersonen. Dit resulteerde in een redelijk vrije hand, vrijheid dus.

Vanuit deze omgeving, gaan we naar het bedrijfspand zelf: uit verhalen vernamen we dat ene Treeske de eerste bewoner van deze boerderij uit omstreeks 1900 zou zijn, samen met haar echtgenoot en dat zij, exact in de kamer die nu mijn werkkamer is, zieke mensen 'behandelde' d.m.v. handoplegging. Uit andere verhalen hoorden we dat ze (ook) een snoepwinkeltje bezat, waar met name de jeugd van deze streek graag een bezoek aan bracht. Deze Treeske lijkt ons een interessant mens te zijn geweest. Dat Trees echter ook de roepnaam van mijn oma was én ik erg op haar lijk, gaf de doorslag. Trees werd Theresia, naar goed gebruik binnen de familie.

Weer zoomen we verder in, nu van werkkamer naar oprichtster: een Peridot is een halfedelsteen die olijfgroen van kleur is, ‘mijn’ kleur. Deze steen symboliseert voor mij de natuur, waarmee ik me erg verbonden voel.


Tesamen: Heerlyckheid Theresia Peridot...


Andere activiteiten ..!


Naast de dagelijkse werkzaamheden voor Heerlyckheid Theresia Peridot, zijn er natuurlijk ook andere activiteiten. Zo is daar mijn column, die sinds enkele maanden wekelijks verschijnt op Vrouwenplaza: een website door en voor vrouwen!

Enkele titels van mijn columns (en u kunt erop ‘doorklikken’):

De voeten van mijn vader
Midzomernacht

Een rustig dorpje…in het donkere Zuiden
The phantom of Glenview
Ai, een bonus..?!
De Zen-tuin: slecht voor uw huwelijk!
Hokjesgeest of plaaggeest?
Heldendom te koop.
Curiosity killed the cat.
Cool Brittania!
Ons bin zuunig revisited: leef bewust!

Veel leesplezier..en overigens, reageren op mijn columns kan via deze link:

E-mail Heerlyckheid Theresia Peridot

◊◊◊

Naast schrijven ben ik, als amateur, met passie al een leven lang beoefenaar van diverse dansvormen (vanuit een gedegen achtergrond in het klassieke ballet en 'uitstapjes' naar modern ballet, jazz-dans, Flamenco, volkdans en stijldans, ben ik momenteel met name actief op gebied van de Oriëntaalse dans), waarvoor ik kostuums ontwerp en maak, choreografiëen bedenk (zowel voor solo als groepsdans) en natuurlijk zelf op het podium sta!

Daarnaast ben ik ook enthousiast amateur fotograaf en leg ik, hoofdzakelijk, de natuur om mij heen vast op de 'gevoelige plaat'.. Bijna alle foto's van de website zijn van mijn hand en het ontwerp en de teksten overigens ook. Zodoende ben ik op vele vlakken creatief bezig en heb ik hierdoor veel kunstzinnige kennissen en vrienden opgedaan. Deze mensen zult u geregeld tegen komen als trainer/coach in de agenda!

 Uitnodiging!Mijn hoofdprofessie is echter de schilderkunst. Na de Academie Beeldende Kunsten van Maastricht te hebben voltooid, heb ik gestudeerd aan de Kunst Akademie Düsseldorf, onder de bezielde leiding van Professor Rissa.
De site: www.mcm-art.tk is de site waarop u kennis kunt nemen van mijn schilderactiviteiten, met daarop een korte opsomming van exposities in binnen- en buitenland, alsmede een kleine selectie afbeeldingen van mijn schilderijen en wat overpeinzingen.
In het kader van deze specifieke activiteiten, wil ik u graag wijzen op mijn aanstaande:


‘Open Atelier Dag’
op zondag 18 juli.

U bent dan tussen 12.00 en 15.00 uur van harte welkom om binnen te lopen, de poort staat voor u open! Adres: Klapstraat 10, 6321 RA, Wijlre (Etenaken).
◊◊◊U ziet, Heerlyckheid Theresia Peridot is niet zomaar 'uit de lucht komen vallen', maar berust op een gedegen fundament, persoonlijke ervaringen en een duidelijke motivatie. Ik hoop dat u door middel van deze achtergrond informatie een beeld heeft gekregen van de doelstellingen en oprechte passie waarmee de workshops voor u worden samengesteld. Medio augustus kunt u , via deze weg, weer nieuwe, inspirerende activiteiten tegenmoet zien!
Meer over Heerlyckheid Theresia Peridot kunt u ondertussen uiteraard vinden op onze website.

Graag tot dan!

Namens Heerlyckheid Theresia Peridot,

met vriendelijke groet,
Manon Claus.


Wilt u zich voor deze nieuwsbrief afmelden, klik dan hier.

 

All rights reserved © 2010 Heerlyckheid Theresia Peridot